0
جمعه 13 تیر 1399
سبد خرید ( 0 )
responsive carousel
DHI
مدل: DHI
شرح: کمکی مینیاتوری دوپکه
 

کنتاکت کمکی فیوز مینیاتوری DHi3 تا DHi5 دوپکه Doepke آلمان می توانند بر روی تمامی کلید مینیاتوری سری DLS6 دوپکه نصب شوند. موقعیت کنتاکت کمکی مطابق با کلید مینیاتوری اصلی تغییر می کند ( چه بصورت دستی تغییر وضعیت داده باشد و چه بصورت خودکار بعلت اضافه بار یا اتصال کوتاه قطع شده باشد. )

این کنتاکت کمکی در سیستمهای کنترلی موازی با مدار اصلی مینیاتوری استفاده می شوند که وضعیت فعلی فیوز مینیاتوری اصلی در کارکرد آن موثر است.

عملکرد کنتاکت کمکی بر روی کارکرد حفاظتی فیوز مینیاتوری اثری نخواهد گذاشت.

عرض این قطعه به اندازه نیم ماژول کلید مینیاتوری می باشد.

مدلهای ارائه شده :

DHi 3 : 10A 230V , 1 NOC  order code #09917984

DHi 4 : 10A 230V , 1 NOC+1 NCC  order code #09917985

DHi 5 : 10A 230V , 1 NOC+2 NCC  order code #09917986

DHi 6 : 10A 230V , 2 NOC+1 NCC  order code #09917987

DHi 7 : 4.8A 230V , 1 C-O  order code #09917988

DHi 8 : 4.8A 230V , 2 C-O  order code #09917989