0
دوشنبه 23 تیر 1399
سبد خرید ( 0 )
جستجوی پیشرفته در این گروه
ماژول های ورودی خروجی
Ethernet I/O Module/tiny/Modbus TCP/2DI/1RelayOut
مشاهده
POE Controller/Modbus TCP/16DO/Isol.
مشاهده
I/O Module/DCON/2AI/Strain Gauge/4DO/1DI/LED
مشاهده
USB I/O Module/8DI/8DO/isolated
مشاهده
CAN-2018C/S CR img img img img CAN-2018C/S CR
مشاهده
I/O Module/DCON/7 Relay Photo Mos
مشاهده
USB I/O Module/2DI/2DO/5AI/2AO
مشاهده